Skal vi drikke kaffe?               Ring på tlf. 51 34 30 01